Nama
:
Eris Widodo Y. S.E., M.Tr.(Han)
Pangkat
:
Marsekal Pertama TNI
Jabatan
:
Wakil Komandan Korps Pasukan Khas
Almamater
:
Akabri Udara lulus tahun 1988