Nama
:
Taspin Hasan S.A.P., M.Si
Pangkat
:
Marsekal Pertama TNI
Jabatan
:
Wakil Komandan Korps Pasukan Khas
Almamater
:
Akabri Udara lulus tahun 1989