Nama
:
Eris Widodo Y., S.E., M.Tr(Han)
Pangkat
:
Marsekal Muda TNI
Jabatan
:
Komandan Korps Pasukan Khas
Almamater
:
Akabri Udara lulus tahun 1988